Uppföljningsorder på Tactivo från USA:s försvarsdepartement

Precise Biometrics har fått ytterligare en order på Tactivo™ från Defense Logistics Agency (DLA), en del av US Department of Defense. Ordervärdet är 920.000 SEK och intäktföres i sin helhet under tredje kvartalet 2015.

DLA fortsätter att investera i sin mobila lösning för säker åtkomst till e-mail och internet på iOS-enheter. Lösningen bygger på den befintliga infrastrukturen för kortstandarden Common Access Card (CAC) och förbättrar användarnyttan av det smarta kortet. Ordern är den tredje i ordningen och lagd via Precise Biometrics partner Carahsoft.

"Det är glädjande att DLA fortsätter att beställa och utveckla sin lösning baserad på Tactivo. Det visar att de har förtroende för Tactivo och fortsätter att satsa på enkel och säker åtkomst till informationssystem och resurser. Lösningen ökar de anställdas flexibilitet och effektivitet, samtidigt som den ger en hög säkerhet genom tvåfaktorsautentisering", säger Håkan Persson, vd för Precise Biometrics.
Om Tactivo
Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare för iOS och Android enheter som ger bekväm och säker åtkomst till information från mobila enheter. Tactivo gör det möjligt att implementera ett mobilt arbetsätt i organisationer som använder smarta kort, som t ex CAC och PIV. Tactivo kan användas för en lång rad applikationer såsom säkert internet, e-mail och signering av dokument.

För mer information om Tactivo, vänligen besök; https://www.precisebiometrics.com/mobile-smart-card-readers