Uppföljningsorder på Tactivo™ från USA:s försvarsdepartement

Precise Biometrics har fått en order på 1200 Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement. Ordervärdet är 1.1 miljoner SEK och intäktföres i sin helhet under andra kvartalet 2015.

DLA fortsätter att investera i sin mobila lösning för säker åtkomst till e-mail och internet på iOS-enheter. Lösningen bygger på den befintliga infrastrukturen för kortstandarden Common Access Card (CAC) och förbättrar användarnyttan av det smarta kortet. Ordern är lagd via Precise Biometrics partner Carahsoft och inkluderar Tactivo för iPhone och iPad.

"Det är glädjande att DLA följer upp sin order från december 2014. Det visar att de har förtroende för Tactivo och fortsätter att satsa på enkel och säker åtkomst till informationssystem och resurser. Lösningen ökar de anställdas flexibilitet och effektivitet, samtidigt som den ger en hög säkerhet genom tvåfaktorsautentisering", säger Håkan Persson, vd för Precise Biometrics.
Om Tactivo
Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare för iOS och Android enheter som ger bekväm och säker åtkomst till information från mobila enheter. Tactivo gör det möjligt att implementera ett mobilt arbetsätt i organisationer som använder smarta kort, som t ex CAC och PIV. Tactivo kan användas för en lång rad applikationer såsom säkert internet, e-mail och signering av dokument.
För mer information om Tactivo, vänligen besök; https://www.precisebiometrics.com/mobile-smart-card-readers
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2015 kl. 08.00.
iPhone och iPad är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. iPad Air och iPad mini är varumärken som ägs av Apple Inc.