Uppföljningsorder på Tactivo från USA:s försvarsdepartement

Precise Biometrics har vunnit en order på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement. Ordervärdet är 975 000 SEK och intäktföres i sin helhet under första kvartalet 2016.

DLA fortsätter att investera i sin mobila lösning för säker åtkomst till e-mail och internet på iOS-enheter. Lösningen bygger på den befintliga infrastrukturen för kortstandarden Common Access Card (CAC) och förbättrar användarnyttan av det smarta kortet. Ordern är lagd via Precise Biometrics partner Carahsoft och avser Tactivo för iPhone 6.

"Intresset för Tactivo inom USA:s försvarsdepartement fortsätter att växa och det är glädjande att DLA utökar antalet användare av Tactivo. Den mobila lösningen med Tactivo ökar de anställdas flexibilitet och effektivitet, samtidigt som den ger en hög informationssäkerhet genom tvåfaktorsautentisering", säger Håkan Persson, vd för Precise Biometrics.
Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare för smartphones och tablets. Tactivo möjliggör bekväm och säker mobilitet för organisationer som använder smarta kort för inloggning till IT-system och bidrar därmed till en effektivare och bättre arbetsmiljö, ökad informationssäkerhet samt minskade kostnader i verksamheten. Tactivo har stöd för flera kortstandarder, till exempel CAC och PIV. För mer information om Tactivo, vänligen besök https://www.precisebiometrics.com/mobile-smart-card-readers
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2016 kl. 08.00.

iPhone och iPad är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. iPad Air och iPad mini är varumärken som ägs av Apple Inc.