Valberedningen i Precise Biometrics AB föreslår Anders Harrysson till ny styrelseledamot

Anders Harrysson är född 1959, civilingenjör och bosatt i Stockholmsregionen. Anders Harrysson har en gedigen internationell erfarenhet bl.a. från USA och från ledande positioner inom IBM och Sun Microsystems. Han var senast verksam som CEO på Birdstep Technology ASA. Anders Harrysson sitter i styrelserna för Net Insight AB och OP5 AB.

Precise Biometrics årsstämma hålls den 23 april och anmälan för aktieägare ska ske senast 17 april. Läs mer om hur du anmäler dig på hemsidan.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 kl. 15:45.

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)