VALBEREDNINGEN I PRECISE BIOMETRICS AB FÖRESLÅR YTTERLIGARE STYRELSEKANDIDATER

För att förstärka styrelsen för Precise Biometrics föreslår valberedningen ytterligare två styrelsekandidater för val på bolagsstämman den 23 april. Dessa kandidater är Matts Lilja och Torgny Hellström.

Matts Lilja är född 1965 och bosatt i Helsingborg. Matts Lilja har tidigare framgångsrikt byggt upp bolaget ISG AB och har stor erfarenhet av utveckling och försäljning av säkerhets- och övervakningssystem. Matts har vidare arbetat som CEO på ett utvecklingsbolag i SAAB-koncernen, OPAX AS (Norge) och OPAX AB (Sverige) och har en solid ledarerfarenhet inom olika teknologiföretag. Han är idag verksam som VD för Ammeraal Beltech AB.

Torgny Hellström är född 1958, jurist och bosatt i Lund. Torgny Hellström har innehaft flera positioner inom Anoto Group, senast som VD. Han har gedigen erfarenhet som bolagsjurist i flera stora organisationer såsom Telefonaktiebolaget LM Ericsson och IBM och arbetar idag med management consulting i det egna bolaget Ruddex International AB.

Båda kandidaterna är oberoende gentemot bolaget och dess aktieägare.

Precise Biometrics årsstämma hålls idag den 23 april 2013.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon; +45 42 42 46 56

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com