Valberedningen i Precise Biometrics ABs förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor

Valberedningen i Precise Biometrics AB lämnar följande förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor:

Antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff, nyval av Synnöve Trygg och Anna Almlöf samt att Torgny Hellström i likhet med förra året utses till styrelseordförande. Eva Maria Matell och Anders Harrysson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att EY med Johan Thuresson som ansvarig revisor utses till revisor för tiden till och med årsstämman 2017.   

Synnöve Trygg är civilekonom och styrelseledamot i bl a Intrum Justitia, Landshypotek Bank AB och Volvo Finans Bank AB. Dessförinnan var Synnöve under 20 år VD för SEB Kort.   

Anna Almlöf är civilekonom och Senior Advisor med egen verksamhet. Dessförinnan var Anna Senior Vice President Strategy, Marketing and Services och medlem i koncernledningen på Gunnebo Security Group. Anna har också haft en lång karriär på Ericsson i olika befattningar, bl a produktchef på Ericsson Global Services.                      

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och valberedningens förslag samt motivering till styrelsens sammansättning kommer samtidigt att finnas tillgänglig på bolagets webbplats. Precise Biometrics årsstämma äger rum klockan 16.00 den 17 maj 2016 på Mobilvägen 10, Lund.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2016 kl 08.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, Styrelseordförande, Precise Biometrics
Telefon; 0733-451300
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på precisebiometrics.com