Valberedningen i Precise Biometrics ABs förslag inför årsstämman 2017 avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor

Valberedningen i Precise Biometrics AB lämnar följande förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor för tiden till och med årsstämman 2018.

Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Anna Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och Synnöve Trygg samt att Torgny Hellström i likhet med förra året utses till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode skall vara oförändrat.

Valberedningen föreslår vidare att EY med Johan Thuresson som ansvarig revisor utses till revisor.   

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och valberedningens förslag samt motivering till styrelsens sammansättning kommer samtidigt att finnas tillgänglig på bolagets webbplats. Precise Biometrics årsstämma äger rum klockan 16.00 den 16 maj 2017 på Mobilvägen 10, Lund.

Frågor besvaras av Torgny Hellström, styrelsens ordförande, tel +46 733 45 13 00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2017 kl 08.00.

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på precisebiometrics.com