Växande intresse för biometri i mobilbranschen

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013
 • Koncernens nettoomsättning för året uppgick till 34,9 Mkr (28,3) och för fjärde kvartalet till 2,9 Mkr (8,4).
 • Resultat efter skatt för året uppgick till -43,3 Mkr (-47,0) och för fjärde kvartalet till -19,0 Mkr    (-13,0).
 • Resultat per aktie för året uppgick till -0,14 kr (-0,23) och för fjärde kvartalet till -0,06 kr (-0,05).
 • Likvida medel uppgick vid årets slut till 101,2 Mkr (37,6).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • En marknadsledande global leverantör av finansiella informationstjänster valde under första kvartalet Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingeravtrycksalgoritmer.

 • Precise Biometrics  annonserade uppföljningsordrar på fingeravtrycksläsare på totalt 9,9 Mkr från en myndighetskund i Mellanöstern.

 • Precise Biometrics tecknade ett ramavtal för fortsatt leverans av Tactivo™ till Volkswagen, med en förväntad löptid på flera år. Volkswagen använder Tactivo som en del av sin säkerhetsinfrastruktur.

 • Precise Biometrics erhöll, under första kvartalet 2013, en order på 5,000 Tactivo från en av USA:s mobiloperatörer. Efter att Precise Biometrics under året justerat försäljningspriserna på Tactivo har bolaget och kunden kommit överens om en retroaktiv prisreduktion vilket ger en negativ påverkan på Precise Biometrics omsättning för det fjärde kvartalet motsvarande 1,8 Mkr.

 • Precise Biometrics och Fingerprint Cards (FPC) ingick ett samarbetsavtal där FPC licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm Precise BioMatch™ Mobile för att ytterligare stärka prestandan i sina sensorer. Den första mobiltelefonen som integrerar en sensor från Fingerprint Cards med Precise BioMatch™ Mobile släpptes på den asiatiska marknaden.

 • Tactivo blev, som den första smartkortläsaren för mobila enheter, FIPS 201(Federal Information Processing Standards)-certifierad för US Government Service Administration Approved Products List.

 • Under året annonserade bolaget lanseringar av Tactivo för iPhone 5, för iPad 4 samt Tactivo mini för Android.

 • Precise Biometrics nyemission under andra kvartalet, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, övertecknades och tillförde bolaget 48,7 Mkr efter emissionskostnader. Bolaget genomförde, under tredje kvartalet, även en riktad nyemission som ytterligare förstärkte bolagets kassa med 80,9 Mkr efter emissionskostnader.

 • Styrelsen för Precise Biometrics anlitade under fjärde kvartalet Håkan Persson som interim VD efter tidigare VD Thomas Marschall, med syfte att tillföra bolaget en fördjupad försäljningskompetens samt ytterligare positionera bolaget på den starkt växande mobilmarknaden.