Ytterligare information angående Precise Biometrics licensavtal med Synaptics

Licensavtalet som Precise Biometrics ingått med Synaptics innefattar en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise BioMatch Mobile™, vilket ger intäkter under fjärde kvartalet 2014. Övriga intäkter är royaltybaserade och bygger på Synaptics nyttjande av Precise BioMatch Mobile, vilket inte kan prognosticeras i dagsläget men som kan ge intäkter under första halvåret 2015.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 11 december 2014.