Precise integrates liveness detection to its identification software for access control systems

Precise has successfully integrated passive liveness detection – in addition to facial recognition – to its identification software for access control systems. The technology behind the product is based on artificial intelligence, which confirms both the user’s identity and liveness through its unique facial features, and conveniently and securely grant access for the user.

Precise integrerar liveness detection till sin identifieringsmjukvara för inpasseringssystem

Precise har framgångsrikt integrerat passiv liveness detection – utöver ansiktsigenkänning – till sin identifieringsmjukvara för inpasseringsystem. Tekniken bakom tjänsten baseras på artificiell intelligens, som kontrollerar användarens identitet genom dess unika ansiktsdrag och samtidigt förhindrar förfalskning, för en bekväm och säker inpassering till faciliteter.

Precise to collaborate with Infinity Optics Solutions

Precise has signed a collaboration agreement with the leading biometric cryptography company Infinity Optics (“IO”), to develop secure identification software for fingerprint recognition based on so called true biometric hash technology. The technology enables identification without the need to store user’s reference image, minimizing the risks of identity fraud and data breaches.

Precise inleder samarbete med Infinity Optics Solutions

Precise har tecknat ett samarbetsavtal med Infinity Optics (“IO”), ett ledande företag inom biometrisk kryptografi, för att tillsammans utveckla säker identifieringsmjukvara för fingeravtryckigenkänning baserat på så kallad biometrisk hash-teknik. Tekniken möjliggör identifiering utan att behöva lagra användarens referensbilder, vilket minimerar riskerna för identitetsbedrägerier och dataintrång.

Additional integration of Precises’ fingerprint software in collaboration with Egis Technology

In collaboration with the leading fingerprint sensor supplier Egis Technology (Egis), Precises’ software for fingerprint recognition in mobile devices – Precise BioMatch Mobile – has been deployed in a series of smartphones. The integration – in addition to the previous integration that was communicated on August 5th, 2019 – is expected to generate approximately 15 MSEK in revenue.

Ytterligare implementering av Precises fingeravtrycksmjukvara i samarbete med Egis Technology

I samarbete med den ledande leverantören Egis Technology (Egis) har Precises mjukvara för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter – Precise BioMatch® Mobile – implementerats i en serie mobiltelefoner. Utöver den tidigare implementeringen som kommunicerades 5 augusti 2019, förväntas denna implementering generera cirka 15 MSEK i omsättning.

Precise expands its offering for secure digital identity with biometric facility access

Precise expands its offering for secure digital identity, Precise YOUNiQ to include convenient and secure biometric access to facilities. The technology behind the service is based on artificial intelligence, which confirms the individual’s identity through its unique facial features. Precise YOUNiQ integrates facial recognition with the door access system to conveniently and securely grant access for employees and visitors to offices and restricted facilities.

Precise utökar sitt erbjudande inom digital identitet med biometrisk access till faciliteter

Precise utökar sitt erbjudande inom digital identitet genom lanseringen av Precise YOUNiQ för säker och bekväm fysisk access till faciliteter. Tekniken bakom tjänsten baseras på artificiell intelligens som bekräftar individens identitet genom dess unika ansiktsdrag. Precise YOUNiQ integrerar ansiktsigenkänning med inpasseringssystem för att bekvämt och säkert kunna ge anställda och besökare access till kontor och byggnader.

Precises fingeravtrycksmjukvara har implementerats i en serie mobila enheter – första integrationen tillsammans med Egis Technology

Precises mjukvara för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch® Mobile har implementerats i en serie mobila enheter, integrerad i en optisk fingeravtryckssensor under display från den ledande leverantören Egis Technology (Egis). Denna första implementering, tillsammans med licensavtalet med Egis, förväntas generera 10 MSEK i omsättning under det andra halvåret 2019 i form av royaltyintäkter – som baseras på antal enheter som inkluderar Precise BioMatch Mobile – samt avgifter för licensiering av mjukvaran och support och underhåll.

Precises’ fingerprint software deployed in a series of mobile devices – first integration with Asian partner Egis Technology

Precises’ software for fingerprint recognition in mobile devices, Precise BioMatch® Mobile has been deployed in a series of devices, integrated in an optical under-display fingerprint sensor from the leading fingerprint sensor supplier Egis Technology (Egis). Following the licensee agreement with Egis, the integration is expected to generate approximately 10 MSEK in revenue during second half of 2019, in the form of royalties based on actual number of devices utilizing Precise BioMatch Mobile, together with a fee for licensing the software and for support and maintenance.