Precise identification software integrated in open cloud-based platform for access control

Precise has successfully integrated its product for access to facilities with Telcred Access Manager, a cloud-based access control system supporting open hardware from Axis Communications and other providers. Zynka Group, a leading provider of products for BIM (Building Information Management) and “Digital Twins” will deploy the solution at their headquarters in Gothenburg.

Precise identifieringsmjukvara integrerad i öppen och molnbaserad plattform för passerkontroll

Precise har framgångsrikt integrerat sin produkt för access till faciliteter med Telcred Access Manager, ett molnbaserat passersystem för öppen hårdvara från Axis Communications och andra leverantörer. Zynka Group, en ledande leverantör av produkter för BIM (Building Information Management) och ”digitala tvillingar” kommer att driftsätta lösningen i sitt huvudkontor i Göteborg.

Precise har ingått samarbete med RCO Security

Precise har ingått samarbetsavtal med RCO Security AB – ett ledande säkerhetsbolag som utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem – för integrationen av Precise produkt för access till faciliteter med RCOs passersystem.

Precise enters partnership with RCO Security

Precise has entered into an agreement with RCO Security AB – a leading security company that develops, manufactures and sells services and products within access and security systems – for the integration of Precise product for access to facilities with RCO’s access control system.

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2020

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, fredagen den 15 maj, omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter.

Temporary Space chooses Precise YOUNiQ for facility access

Precise has entered into an agreement with Temporary Space Nordics AB – a Nordic provider of temporary premises – for the installment of Precise YOUNiQ for facility access in 10 of Temporary Spaces rigs, portable module units used at various building sites. In accordance with the agreement, Precise will receive approximately 1,5 MSEK in revenues over a three-year span.

Temporary Space väljer Precise YOUNiQ för access till faciliteter

Precise har ingått avtal med Temporary Space Nordics AB – en nordisk leverantör av tillfälliga lokaler – för att installera Precise YOUNiQ för access till faciliteter i 10 av Temporary Spaces riggar, flexibla modulenheter som används på olika byggarbetsplatser. I enlighet med avtalet kommer Precise att erhålla cirka 1,5 Mkr i intäkter under en treårsperiod.

Postal voting for Precise Biometrics’ Annual General Meeting on 15 May 2020

As a part of the effort to minimize the risk of spreading the coronavirus, the Board of Directors in Precise Biometrics has resolved that shareholders in Precise Biometrics shall be able to exercise their voting rights digital or by post before the AGM 2020. The intention of the Board of Directors’ resolution is to minimize the number of people gathered at the location of the general meeting. Precise Biometrics encourages all shareholders to, in the manner stated below, exercise the possibility to postal voting.

Poströstning inför Precise Biometrics årsstämma den 15 maj 2020

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Precise Biometrics beslutat att aktieägare i Precise Biometrics före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt digitalt eller fysiskt per post. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Precise Biometrics vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.