Precise i avtal med Exeger för biometrisk access till faciliteter

Precise har ingått avtal med Exeger – ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar Powerfoyle, utskrivbara solceller som används inom konsumentelektronik, smarta produkter för hemmet och andra applikationer – för att installera Precise YOUNiQ – Access i Exegers lokaler. Precise YOUNiQ integrerar ansiktsigenkänning med inpasseringssystem för att bekvämt och säkert kunna ge anställda och besökare access till kontor och byggnader.

Precise in agreement with Exeger for facility access

Precise has entered into an agreement with Exeger – a Swedish company that develops and produces Powerfoyle, novel printable solar cells for use in consumer electronics, smart homes and other applications – for the installment of Precise YOUNiQ for facility access in Exeger’s premises. Precise YOUNiQ integrates facial recognition with the door access system to conveniently and securely grant access for employees and visitors to offices and restricted facilities.

Precise enters partnership with Innovatrics

Precise has entered into a partnership with Innovatrics, one of the leading biometric solutions providers in the world. Innovatrics will be the provider of face recognition technology to Precises products in the Digital Identity business area. The collaboration supports Precise ambition to deliver world-leading biometric identification software that makes people’s everyday lives easier.

Precise ingår samarbete med Innovatrics

Precise har ingått samarbete med Innovatrics, en världsledande leverantör av biometriska lösningar. Innovatrics kommer leverera teknologi för ansiktsigenkänning till Precise produkter inom affärsområdet Digital Identity. Samarbetet stödjer bolagets ambition att tillhandahålla världsledande biometrisk identifieringsmjukvara som underlättar människors vardag.

Precise integrates liveness detection to its identification software for access control systems

Precise has successfully integrated passive liveness detection – in addition to facial recognition – to its identification software for access control systems. The technology behind the product is based on artificial intelligence, which confirms both the user’s identity and liveness through its unique facial features, and conveniently and securely grant access for the user.

Precise integrerar liveness detection till sin identifieringsmjukvara för inpasseringssystem

Precise har framgångsrikt integrerat passiv liveness detection – utöver ansiktsigenkänning – till sin identifieringsmjukvara för inpasseringsystem. Tekniken bakom tjänsten baseras på artificiell intelligens, som kontrollerar användarens identitet genom dess unika ansiktsdrag och samtidigt förhindrar förfalskning, för en bekväm och säker inpassering till faciliteter.

Precise to collaborate with Infinity Optics Solutions

Precise has signed a collaboration agreement with the leading biometric cryptography company Infinity Optics (“IO”), to develop secure identification software for fingerprint recognition based on so called true biometric hash technology. The technology enables identification without the need to store user’s reference image, minimizing the risks of identity fraud and data breaches.

Precise inleder samarbete med Infinity Optics Solutions

Precise har tecknat ett samarbetsavtal med Infinity Optics (“IO”), ett ledande företag inom biometrisk kryptografi, för att tillsammans utveckla säker identifieringsmjukvara för fingeravtryckigenkänning baserat på så kallad biometrisk hash-teknik. Tekniken möjliggör identifiering utan att behöva lagra användarens referensbilder, vilket minimerar riskerna för identitetsbedrägerier och dataintrång.

Additional integration of Precises’ fingerprint software in collaboration with Egis Technology

In collaboration with the leading fingerprint sensor supplier Egis Technology (Egis), Precises’ software for fingerprint recognition in mobile devices – Precise BioMatch Mobile – has been deployed in a series of smartphones. The integration – in addition to the previous integration that was communicated on August 5th, 2019 – is expected to generate approximately 15 MSEK in revenue.

Ytterligare implementering av Precises fingeravtrycksmjukvara i samarbete med Egis Technology

I samarbete med den ledande leverantören Egis Technology (Egis) har Precises mjukvara för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter – Precise BioMatch® Mobile – implementerats i en serie mobiltelefoner. Utöver den tidigare implementeringen som kommunicerades 5 augusti 2019, förväntas denna implementering generera cirka 15 MSEK i omsättning.