Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2018

Precise har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://precisebiometrics.com/investor/sv/finansiell-information/rapporter/ där den kan laddas ner och skrivas ut.

ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH YTTERLIGARE FOKUSERING AV VERKSAMHETEN

Försäljningen i kvarvarande verksamhet, Fingerprint Technology, ökade under kvartalet. Samarbetet med Silead har resulterat i substantiella royaltyintäkter till följd av att Precise BioMatch Mobile lanserats i ett antal telefonmodeller från en av världens största tillverkare. Precise Biometrics ingick ett avtal med IDENTOS om att avyttra affärsområdet Mobile Smart Card Solutions för att ytterligare fokusera verksamheten på affärsområdet Fingerprint Technology.