Precise inleder samarbete med Infinity Optics Solutions

Precise har tecknat ett samarbetsavtal med Infinity Optics (“IO”), ett ledande företag inom biometrisk kryptografi, för att tillsammans utveckla säker identifieringsmjukvara för fingeravtryckigenkänning baserat på så kallad biometrisk hash-teknik. Tekniken möjliggör identifiering utan att behöva lagra användarens referensbilder, vilket minimerar riskerna för identitetsbedrägerier och dataintrång.

Precise to collaborate with Infinity Optics Solutions

Precise has signed a collaboration agreement with the leading biometric cryptography company Infinity Optics (“IO”), to develop secure identification software for fingerprint recognition based on so called true biometric hash technology. The technology enables identification without the need to store user’s reference image, minimizing the risks of identity fraud and data breaches.

Ytterligare implementering av Precises fingeravtrycksmjukvara i samarbete med Egis Technology

I samarbete med den ledande leverantören Egis Technology (Egis) har Precises mjukvara för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter – Precise BioMatch® Mobile – implementerats i en serie mobiltelefoner. Utöver den tidigare implementeringen som kommunicerades 5 augusti 2019, förväntas denna implementering generera cirka 15 MSEK i omsättning.

Additional integration of Precises’ fingerprint software in collaboration with Egis Technology

In collaboration with the leading fingerprint sensor supplier Egis Technology (Egis), Precises’ software for fingerprint recognition in mobile devices – Precise BioMatch Mobile – has been deployed in a series of smartphones. The integration – in addition to the previous integration that was communicated on August 5th, 2019 – is expected to generate approximately 15 MSEK in revenue.

Precises fingeravtrycksmjukvara har implementerats i en serie mobila enheter – första integrationen tillsammans med Egis Technology

Precises mjukvara för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch® Mobile har implementerats i en serie mobila enheter, integrerad i en optisk fingeravtryckssensor under display från den ledande leverantören Egis Technology (Egis). Denna första implementering, tillsammans med licensavtalet med Egis, förväntas generera 10 MSEK i omsättning under det andra halvåret 2019 i form av royaltyintäkter – som baseras på antal enheter som inkluderar Precise BioMatch Mobile – samt avgifter för licensiering av mjukvaran och support och underhåll.

Precises’ fingerprint software deployed in a series of mobile devices – first integration with Asian partner Egis Technology

Precises’ software for fingerprint recognition in mobile devices, Precise BioMatch® Mobile has been deployed in a series of devices, integrated in an optical under-display fingerprint sensor from the leading fingerprint sensor supplier Egis Technology (Egis). Following the licensee agreement with Egis, the integration is expected to generate approximately 10 MSEK in revenue during second half of 2019, in the form of royalties based on actual number of devices utilizing Precise BioMatch Mobile, together with a fee for licensing the software and for support and maintenance.

Precise signs license agreement with a leading sensor supplier

Precise Biometrics has signed a license agreement with a leading fingerprint sensor supplier from Asia. The agreement enables the sensor supplier to include Precises’ fingerprint software, Precise BioMatch Mobile, into their under-display sensor solutions for mobile devices.

Precise tecknar licensavtal med en ledande sensorleverantör

Precise Biometrics har tecknat ett licensavtal med en ledande leverantör av fingeravtryckssensorer från Asien. Avtalet gör det möjligt för sensortillverkaren att inkludera Precise fingeravtrycksmjukvara, Precise BioMatch Mobile, till deras under-displaylösningar för mobila enheter.