Precise Biometrics publicerar årsredovisningen för 2014

Precise Biometrics har publicerat årsredovisningen för 2014 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://precisebiometrics.com/sv/finansiella-rapporter/ där den kan skrivas ut.

Precise Biometrics publishes the annual report for 2014

Precise Biometrics has now published the annual report for 2014 on its website. The annual report is available at https://precisebiometrics.com/investor/financial-reports/ where it can be printed.