Precise ingår samarbete med Innovatrics

Precise har ingått samarbete med Innovatrics, en världsledande leverantör av biometriska lösningar. Innovatrics kommer leverera teknologi för ansiktsigenkänning till Precise produkter inom affärsområdet Digital Identity. Samarbetet stödjer bolagets ambition att tillhandahålla världsledande biometrisk identifieringsmjukvara som underlättar människors vardag.

Precise enters partnership with Innovatrics

Precise has entered into a partnership with Innovatrics, one of the leading biometric solutions providers in the world. Innovatrics will be the provider of face recognition technology to Precises products in the Digital Identity business area. The collaboration supports Precise ambition to deliver world-leading biometric identification software that makes people’s everyday lives easier.

Precise integrates liveness detection to its identification software for access control systems

Precise has successfully integrated passive liveness detection – in addition to facial recognition – to its identification software for access control systems. The technology behind the product is based on artificial intelligence, which confirms both the user’s identity and liveness through its unique facial features, and conveniently and securely grant access for the user.

Precise integrerar liveness detection till sin identifieringsmjukvara för inpasseringssystem

Precise har framgångsrikt integrerat passiv liveness detection – utöver ansiktsigenkänning – till sin identifieringsmjukvara för inpasseringsystem. Tekniken bakom tjänsten baseras på artificiell intelligens, som kontrollerar användarens identitet genom dess unika ansiktsdrag och samtidigt förhindrar förfalskning, för en bekväm och säker inpassering till faciliteter.

Precise to collaborate with Infinity Optics Solutions

Precise has signed a collaboration agreement with the leading biometric cryptography company Infinity Optics (“IO”), to develop secure identification software for fingerprint recognition based on so called true biometric hash technology. The technology enables identification without the need to store user’s reference image, minimizing the risks of identity fraud and data breaches.

Precise inleder samarbete med Infinity Optics Solutions

Precise har tecknat ett samarbetsavtal med Infinity Optics (“IO”), ett ledande företag inom biometrisk kryptografi, för att tillsammans utveckla säker identifieringsmjukvara för fingeravtryckigenkänning baserat på så kallad biometrisk hash-teknik. Tekniken möjliggör identifiering utan att behöva lagra användarens referensbilder, vilket minimerar riskerna för identitetsbedrägerier och dataintrång.