Analysguiden: Ny produktmix från år 2020

Precise Biometrics (PB) rapporterade lägre intäkter men ungefär samma resultat i kv3/2018 som vi väntade oss. Bolaget är bra positionerade att sälja inom nya områden som smarta kort och nya applikationer men lyftet lär inte komma förrän år 2020.

Precise Biometrics (PB) utvecklar algoritmer för små finger­avtryckssensorer som kräver mindre processorkraft och minne än konkurrenterna. Bolaget har de senaste två åren breddat sin kundkrets till mellan 35 och 40 stycken huvudsakligen sensor­tillverkare med tyngdpunkt i Kina och Taiwan,  men även några företag inriktade på säkra betalningslösningar. PB:s affär har fram till år 2017 helt varit kopplad till försäljning av smart phones. Nu kommer applikationer som smarta kort, lås och bärbara teknikaccessoarer. Precise Biometrics breddar också sitt erbjudande och går från att ha varit ett teknikorienterat företag till att bli ett konsumentorienterat. Det sker genom partnersamarbeten med andra företag som är starka inom röst, ansikte, iris etc mot fem nordiska industrivertikaler (B2B): Banker, Medicin, spel, underhållning och säkerhet.

Prisfallet på kapacitiva sensorer resulterar i volymökningar på mobiltelefoner inom lågprissegmentet (asiatiska tillverkare). Det som växer är ultraljudssensorer (här är Qualcomm en viktig kund) samt optiska sensorer (Silead).

Bolaget centraliserar fou-verksamheten till Lund samt öppnar ett nytt kontor i Shanghai, Kina för att förbättra kontakten med sina kunder i Asien. Med full effekt år 2020 sänker PB också då sina kostnader med 10 miljoner kronor årligen.

Vi justerar ned våra intäkts- och resultatprognoser baserat på information från företaget kring förutsättningar inför år 2019. Vi behåller dock ett scenario med högre intäkter och ett successivt bättre resultat år från år. Detta till följd av goda utsikter inom under-glas och optiska sensorer, smarta kort och nya applikationer (nordiska vertikaler). Vår riktkurs för PB-aktien blir givet de nya prognoserna 1,63 kronor (1,86). Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-precise-biometrics-ny-produktmix-fran-ar-2020).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).