Precise integrerad i den första biometriska smarta kort-modulen med Mastercard CAST-certifikat

Precise BioMatch® Card är genom partnerskapet med NXP integrerad i den första biometriska produkten, en säker processmodul för smarta kort, att erhålla ett Mastercard CAST-certifikat.
Att certifieras med CAST betyder att modulen uppfyller samtliga av Mastercards säkerhetskrav och att alla aktörer som involveras vid betalningarna kan vara trygga i arbetet med modulen, när den är integrerad i ett biometriskt smart kort. Precises algoritm förbättrar modulens prestanda gällande snabbhet, styrka och precision. Den säkra processmodulen kan enkelt integreras i biometriska smarta kort, vilket möjliggör bekväma och säkra kontaktlösa betalningar. CAST-certifikatet är ett viktigt steg för kommande lansering av den biometriska smarta kort-modulen. Som tidigare kommunicerat, förväntar sig Precise att biometriska smarta kort kommer börja levereras i mindre initiala volymer mot slutet av 2019.