Säker mobilitet inom svensk vård och omsorg

Säker mobilitet inom svensk vård och omsorg

Smartkortläsaren Tactivo möjliggör mobilitet genom inloggning med SITHS-kort.

KONTAKTA OSS

SITHS-kortläsare för mobilitet med hög säkerhet

Tactivo är en produktportfölj smartkortläsare för iPad, iPhone och Android. Tactivo möjliggör ett mobilt arbetssätt för vårdpersonal inom svensk vård och omsorg som använder smarta kort för inloggning till hälso- och sjukvårdssystem. Tactivo verifierar vårdgivarnas identitet med tvåfaktorsautentisering genom att kombinera SITHS-kort och PIN-kod. Tactivo tillför en effektivare och bättre arbetsmiljö då vårdgivarna behöver lägga mindre tid på administration vilket ger mer tid med patienten, samt bidrar till ökad informationssäkerhet och minskade kostnader i verksamheten. Tillsammans med våra partners erbjuder vi lösningar för enkel och säker inloggning till vårdsystem så som Procapita Lifecare, Treserva och Viva.

Läs om Mobil e-hälsa med Tactivo
Kund: Åmåls kommun

Tactivo™ främjar mobilitet inom svensk sjukvård

Kund: Åmåls kommun
Vårdpersonal i Åmål får åtkomst till patientjournaler från mobiltelefon och läsplatta.
Läs mer

Vårdsystem med Tactivo

Tactivo kan användas med samtliga vårdsystem, nedan är ett urval av de system Tactivo stöder idag. Vänligen kontakta oss för mer information om hur du kan få mobil tillgång till ditt vårdsystem.

CGI Treserva

Treserva är ett modernt och öppet administrativt system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre, funktionshindrade, samt individ- och familjeomsorg.

ILAB Viva

Viva är ett processorienterat verksamhetssystem med en arkitektur som erbjuder organisationen stor dynamik avseende verksamhetsutveckling.

INERA Pascal

Pascal är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade i påsar.

Appva MCSS

MCSS digital signering består av ett administrativt gränssnitt för legitimerad personal och en app som används av omsorgspersonal för HSL-och SoL-insatser.

Diabetes Tools

Diabetes Tools skapar en digital plattform som förenklar och förbättrar livet för personer med diabetes.

Gnosco Dermicus

Dermicus är ett digitalt system för diagnos och vård på distans där kommunikationen sker mellan allmänläkare och specialist.

Pulsen Magna Cura

Magna Cura webb ger möjlighet att ansluta sig till verksamhetssystem för Socialtjänsten.

Tieto MPÖ

Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) är en applikation för åtkomst till mobil patientjournal.

Evry Orbit

Orbit är ett verktyg för planering av operationer som möjliggör registrering och uppföljning av all information som behövs för sjukhusens operationsverksamhet.

Testa Tactivo

Se video om Tactivo i sjukvården

Tactivo produktportfölj

Tactivo smartkortläsare möjliggör enkel och säker inloggning till vårdsystem från mobila enheter

Våra partners

 • ATEA Sverige AB
  ATEA Sverige AB

  ATEA är Europas tredje största leverantör av IT-infrastruktur, en Apple Authorised Systems Integrator och återförsäljare av Precise Biometrics mobila smartkortsläsare. Atea erbjuder lösningar för hela IT-infrastrukturen, och har närvaro i Norden och Baltikum.

 • SecMaker AB
  SecMaker AB

  Med Net iD Access och Tactivo från Precise Biometrics gör du verksamhetskritisk information och applikationer tillgängliga på alla typer av mobila enheter som surfplattor och smarta telefoner. Organisationens slutanvändare får ökad flexibilitet och möjlighet att använda moderna kommunikationsverktyg som förenklar arbetet, utan att ge avkall på IT-säkerheten.

 • Svensk e-identitet AB
  Svensk e-identitet AB

  Svensk e-identitet är specialiserade på lösningar för autentisering och digitala signaturer för alla typer av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer. Svensk e-identitet erbjuder mobil inloggning av SITHS, vilken möjliggör för vårdpersonal att använda sina smarta kort i Tactivo smartkortsläsare från Precise Biometrics.

 • CGI Sverige AB
  CGI Sverige AB

  CGI är en ledande global leverantör av tjänster inom IT- och affärsprocesser och Sveriges största inom IT-tjänster.

  CGIs mål är att hjälpa kunderna med professionella tjänster av mycket hög kvalitet, kompetens och objektivitet, och att leverera de bästa lösningarna som helt och hållet uppfyller kundernas mål inom IT, affärsprocesser och ledning.

 • Tieto Sweden AB
  Tieto Sweden AB

  För Tieto är det självklart att information ska vara rörlig. Vårdpersonal ska nå patientens journalinformation i patientens hem lika väl som på en sjukhusavdelning, ambulanspersonal ska ha tillgång till journalen direkt på olycksplatsen. Lifecare Mobil Patientöversikt (MPÖ) är mobila applikationen som gör detta möjligt. En självklarhet för bästa vård! Med hjälp av SITHS och Tactivo uppnås samma höga säkerhet på den mobila enheten som på en traditionell dator.

Kontakta oss