Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har 39,596,394 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.

Största aktieägare per den 31 oktober, 2022 (procent). Källa: Euroclear

Egis Technology Inc 12,08%

Avanza Pension 5,30%

Nordnet Pensionsförsäkring 2,71%

Lars & David Ingvarsson 1,94%

RM International AB 1,75%

Maida Vale Capital AB 1,58%

Henrik Svensson Fastigheter AB 1,00%

Swedbank-sfären 0,83%

Douglas Storckenfeldt 0,76%

SEB Fonder & Liv 0,76%

Skandia Fonder 0,73%

Kurt Blixt 0,73%

SHB Fonder & Liv 0,62%

Nils Arvidsson 0,56%

Roger Eriksson 0,54%

Christer Jönsson 0,51%

Patrick Höijer 0,50%

Håkan Vilhelmsson 0,40%

Livförsäkringsbolaget Skandia 0,39%

Neil Mackenzie Urquhart 0.39%


Analytiker som följer Precise Biometrics

Introduce

Simon Jönsson, ABG Sundal Collier

Länk