Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har totalt 78 464 327 aktier noterade (77 379 327 stamaktier samt 1 085 000 C-aktier). En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.

Största aktieägare per den 31 januari 2024 (procent). Källa: Euroclear

Maida Vale Capital AB 9,74%

Egis Technology Inc 7,15%

Avanza Pension 5,90%

Nordnet Pensionsförsäkring 3,21%

RM International AB 1,73%

Lars & David Ingvarsson 1,67%

Lars Erik Eurenius 1,08%

Flemming Frits Grothe Jensen 0,86%

Håkan Vilhelmsson 0,76%

Douglas Storckenfeldt 0,64%

Kanio AB 0,64%

Henrik Svensson Fastigheter AB 0,59%

Richard Henter 0,59%

SHB Fonder & Liv 0,59%

Swedbank-sfären 0,58%

Skandia Fonder 0,54%

Roger Backe 0,52%

Per Johansson 0,52%

Christer Jönsson 0,50%


Analytiker som följer Precise Biometrics

Introduce

Simon Jönsson, ABG Sundal Collier

Länk