Finansiell kalender


 

17 februari 2023, kl. 08.00 – Bokslutskommuniké 2022


12 maj, 2023, kl. 08.00 – Delårsrapport första kvartalet 2023


22 maj, 2023 – Årsstämma