Finansiell kalender


17 februari 2023, kl. 08.00 – Bokslutskommuniké 2022

Lyssna in på presentationen av Bokslutskommunikén, kl. 10.00: https://financialhearings.com/event/45968


12 maj, 2023, kl. 08.00 – Delårsrapport första kvartalet 2023


22 maj, 2023 – Årsstämma


15 augusti, 2023  – Delårsrapport andra kvartalet 2023


10 november, 2023  – Delårsrapport tredje kvartalet 2023