Finansiell kalender

12 maj 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport första kvartalet 2021


14 maj 2021 – Årsstämma 2021


12 augusti 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport andra kvartalet 2021


12 november 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport tredje kvartalet 2021