Finansiell kalender


2024:

16 februari  – Bokslutskommuniké 2023

14 maj  – Delårsrapport första kvartalet 2024

22 maj  – Årsstämma

16 aug  – Delårsrapport andra kvartalet 2024

15 nov  – Delårsrapport tredje kvartalet 2024