This page is also available in

Precise identifieringsmjukvara integrerad i öppen och molnbaserad plattform för passerkontroll

Precise har framgångsrikt integrerat sin produkt för access till faciliteter med Telcred Access Manager, ett molnbaserat passersystem för öppen hårdvara från Axis Communications och andra leverantörer. Zynka Group, en ledande leverantör av produkter för BIM (Building Information Management) och ”digitala tvillingar” kommer att driftsätta lösningen i sitt huvudkontor i Göteborg.

Precise har ingått samarbete med RCO Security

Precise har ingått samarbetsavtal med RCO Security AB – ett ledande säkerhetsbolag som utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem – för integrationen av Precise produkt för access till faciliteter med RCOs passersystem.

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2020

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, fredagen den 15 maj, omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter.

Temporary Space väljer Precise YOUNiQ för access till faciliteter

Precise har ingått avtal med Temporary Space Nordics AB – en nordisk leverantör av tillfälliga lokaler – för att installera Precise YOUNiQ för access till faciliteter i 10 av Temporary Spaces riggar, flexibla modulenheter som används på olika byggarbetsplatser. I enlighet med avtalet kommer Precise att erhålla cirka 1,5 Mkr i intäkter under en treårsperiod.

Poströstning inför Precise Biometrics årsstämma den 15 maj 2020

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen i Precise Biometrics beslutat att aktieägare i Precise Biometrics före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt digitalt eller fysiskt per post. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Precise Biometrics vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Precise utökar licensavtal med Egis Technology

Precise meddelar idag att bolaget har tecknat ett utökat licensavtal med den ledande leverantören av fingeravtryckssensorer, Egis Technology (“Egis”). Enligt avtalet har Precise rätt till royaltyintäkter som baseras på det faktiska antalet enheter som använder Precise identifieringsmjukvara för mobila enheter, samt licensavgifter och avgifter för support och underhåll. För 2020 beräknas de totala intäkterna från Egis uppgå till cirka 60 Mkr.