This page is also available in

ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH YTTERLIGARE FOKUSERING AV VERKSAMHETEN

Försäljningen i kvarvarande verksamhet, Fingerprint Technology, ökade under kvartalet. Samarbetet med Silead har resulterat i substantiella royaltyintäkter till följd av att Precise BioMatch Mobile lanserats i ett antal telefonmodeller från en av världens största tillverkare. Precise Biometrics ingick ett avtal med IDENTOS om att avyttra affärsområdet Mobile Smart Card Solutions för att ytterligare fokusera verksamheten på affärsområdet Fingerprint Technology.

Precise Biometrics avyttrar affärsområdet Mobile Smart Card Solutions till IDENTOS

Precise Biometrics har ingått ett avtal med tyska IDENTOS GmbH för övertagande av affärsområdet Mobile Smart Card Solutions vilket innefattar verksamheten avseende smartkortläsare under varumärket Tactivo™. Precise Biometrics ökar därmed fokus ytterligare på affärsområdet Fingerprint Technology och frigör resurser för utveckling och försäljning av fingeravtrycksteknik.

Precise Biometrics FoU chef lämnar för ett nytt uppdrag

Rutger Petersson, forsknings- och utvecklingschef och medlem av ledningsgruppen kommer att lämna Precise Biometrics för ett nytt uppdrag som Analytics & Insights Manager på Verisure Innovation AB. Rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare har påbörjats.