This page is also available in

Precise Biometrics planerar att omorganisera verksamheten för att förbättra kundservice och möjliggöra tillväxt inom nya områden

Precise Biometrics planerar en omorganisation av verksamheten för att förbättra kundservice och förstärka fokus på lösningar som förenar olika biometriska modaliteter. Som en del av den föreslagna omorganisationen kommer företaget att etablera ett nytt kontor i Shanghai under första halvåret 2019 och avser att centralisera verksamheten i Sverige till huvudkontoret i Lund, och därmed avveckla kontoret i Karlstad.