Precise Biometrics avyttrar affärsområdet Mobile Smart Card Solutions till IDENTOS

Precise Biometrics har ingått ett avtal med tyska IDENTOS GmbH för övertagande av affärsområdet Mobile Smart Card Solutions vilket innefattar verksamheten avseende smartkortläsare under varumärket Tactivo™. Precise Biometrics ökar därmed fokus ytterligare på affärsområdet Fingerprint Technology och frigör resurser för utveckling och försäljning av fingeravtrycksteknik.

Precise Biometrics FoU chef lämnar för ett nytt uppdrag

Rutger Petersson, forsknings- och utvecklingschef och medlem av ledningsgruppen kommer att lämna Precise Biometrics för ett nytt uppdrag som Analytics & Insights Manager på Verisure Innovation AB. Rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare har påbörjats. 

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2017

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 16 maj, omvaldes Anna Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även om införande av ett incitamentsprogram till bolagets anställda.