Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2017

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 16 maj, omvaldes Anna Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även om införande av ett incitamentsprogram till bolagets anställda.

Precise Biometrics ingår licensavtal för fingeravtrycksmjukvara med NXP

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, och NXP Semiconductors har ingått ett ramavtal för licensering av Precise Biometrics fingeravtrycksmjukvara. NXP kommer att förbättra säkerheten i sina fingeravtrycksläsare genom att integrera Precise Biometrics BioMatch™ mjukvara för fingeravtrycksigenkänning.

Precise Biometrics ingår utökat licensavtal med befintlig sensorkund med garanterad licensintäkt om minst 17,5 miljoner SEK under 2 år

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett utökat licens- och distributionsavtal med en befintlig sensorkund med en garanterad licensintäkt om sammanlagt minst 17,5 miljoner SEK under 2017 och 2018. Avtalet omfattar licensiering av bolagets algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile.