ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH YTTERLIGARE FOKUSERING AV VERKSAMHETEN

Försäljningen i kvarvarande verksamhet, Fingerprint Technology, ökade under kvartalet. Samarbetet med Silead har resulterat i substantiella royaltyintäkter till följd av att Precise BioMatch Mobile lanserats i ett antal telefonmodeller från en av världens största tillverkare. Precise Biometrics ingick ett avtal med IDENTOS om att avyttra affärsområdet Mobile Smart Card Solutions för att ytterligare fokusera verksamheten på affärsområdet Fingerprint Technology.

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR

Tillväxten i fingeravtrycksmarknaden är fortsatt stark. Intäkterna från flera av våra kunder växer. Som tidigare indikerats blev omsättningen under första kvartalet lägre jämfört med föregående år och är en följd av pågående marknads- och kundförändringar. Tillsammans med investeringar i verksamheten för tillväxt blev rörelseresultatet negativt.