Precise BioMatch™ Embedded i världens första kontaktlösa betalkort från AirPlus International

AirPlus offenttliggjorde nyligen världens första framgångsrika användning av ett kontaktlöst biometriskt betalkort. Integrationen i betalkortet har skett genom samarbetet med Fingerprint Cards (FPC) som igår offentliggjorde att kortet använder en FPC sensor

Kortet är i en testfas, när det tas i kommersiellt bruk kommer användare av kortet att på ett enkelt sätt kunna verifiera transaktioner genom både kontakt och kontaktlöst. Syftet är att ge AirPlus resenärer tillgång till ny innovativ teknik som förbättrar bekvämligheten och säkerheten. AirPlus International är världsledande inom corporate travel management och har en betalningsplattform som används av 49 000 företag världen över.