Precise Biometrics ledning tecknar fullt i optionsprogram

Vid Precise Biometrics årsstämma beslutades att emittera maximalt 5.000.000 teckningsoptioner till bolagets personal. Bolagets ledningsgrupp har tecknat maximalt antal tilldelade optioner, totalt 2.500.000 stycken och övrig personal har tecknat 630.000 optioner. Totalt har 3.130.000 optioner tecknats till ett pris på 0.06 kr per option. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget till en kurs om 5.40 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.