Precise Biometrics styrelseordförande köper aktier

Torgny Hellström, styrelseordförande för Precise Biometrics har idag, genom sitt bolag köpt 100 000 aktier i Precise Biometrics. Hans ackumulerade innehav uppgår till 300 000 aktier i Precise Biometrics.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Stefan K Persson, VD, Precise Biometrics AB Telefon; 0707-920831 E-post; stefan.k.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och säker verifiering av människors identitet med biometri. Bolagets lösningar används dagligen hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka samarbetspartners. För mer information, besök precisebiometrics.com

Denna information är sådan information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-05-15 10:20 CEST.