© 2021 Precise Biometrics AB. Alla rättigheter förbehållna.

Produkter, processer och teknik som beskrivs på denna webbplats kan vara skyddade av immateriella rättigheter som ägs av Precise Biometrics AB, dess dotterbolag och/eller av tredje part.

Namnet PRECISE BIOMETRICS, PRECISE BIOMETRICS logotyp, PRECISE MATCH-ON-CARD, PRECISE BIOMATCH, BIOMATCH, PRECISE BIOACCESS, YOUNiQ och ‘YOU are the key’ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Precise Biometrics AB.

All programvara som kan laddas ned från denna webbplats är upphovsrättsligt skyddad eller patenterad av Precise Biometrics AB, dess dotterbolag och/eller dess leverantörer. Användningen av programvara som laddas ner från denna webbplats omfattas av licensvillkor som antingen är en del av själva programvaran eller som följer av andra skriftliga licensavtal som ingåtts mellan dig och Precise Biometrics AB. Nedladdning av programvara från denna webbplats är endast tillåten om du godkänner licensvillkoren.

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” utan någon garanti. Precise Biometrics AB förbehåller sig rätten att ändra innehållet på denna webbplats, inklusive detta rättsliga meddelande, när som helst utan föregående meddelande. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte. Precise Biometrics AB tar inget ansvar för innehållet på andra webbplatser.

iPhone, iPad och Smart Cover är varumärken som tillhör Apple Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Alla rättigheter förbehålls.

Precise YOUNiQ

Med YOUNiQ är du nyckeln. Inga taggar, passerkort eller andra fysiska gadgets behövs för att garantera en hög säkerhetsnivå.

YOUNiQ använder biometriteknik för identifiering och beviljar tillträde genom igenkänning, vilket innebär att YOUNiQ-systemet behandlar användarnas biometriska data.

Personuppgifter måste alltid behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och måste alltid ha rättslig grund. Den rättsliga grunden kan variera för respektive personuppgiftsansvarig som använder YOUNiQ-systemet för användaridentifiering.

Biometriska uppgifter, som används för användaridentifiering i YOUNiQ, är en särskild kategori av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen och får endast behandlas under vissa omständigheter, t.ex. när användaren har gett sitt uttryckliga, otvetydiga, frivilligt lämnade och informerade samtycke till behandlingen av sina biometriska uppgifter för särskilda ändamål.

Uttryckligt samtycke innebär att den registrerade uttryckligen har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter. Otvetydigt angivande innebär ett uttalande eller en tydlig bekräftande handling. Frivilligt lämnat samtycke innebär att samtycket är ett verkligt val för den registrerade. Informerad innebär att den registrerade informeras om den behandling som vederbörande samtycker till och för vilka specifika ändamål som uppgifterna behandlas.

När YOUNiQ-systemet används som personuppgiftsansvarig måste du behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Den allmänna dataskyddsförordningen kräver att du som personuppgiftsbiträde har en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter och att den registrerade alltid informeras om behandlingen av dennes personuppgifter i en sekretesspolicy. Vi rekommenderar alla registeransvariga att göra en konsekvensbedömning av dataskyddet innan behandlingen påbörjas.

Vi hjälper er uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen för er behandling av personuppgifter när ni använder YOUNiQ-systemet.

YOUNiQ-dataskydd – Biometrisk och cybersäkerhetsöverensstämmelse med New York, Illinois och europeiska dataskyddslagar, läs white paper här:

YOUNiQ white paper April-21-2021 (precisebiometrics.com)