Sekretesspolicy

Inledning

På Precise Biometrics är vi måna om att skydda din integritet. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår sekretesspolicy beskriver de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa detta och ger information om hur vi behandlar alla personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss. 

Denna sekretesspolicy gäller för denna webbplats, precisebiometrics.com, och alla andra webbplatser som ägs av Precise Biometrics. Observera att denna policy gäller för den information som samlas in via dessa webbplatser och inte för webbplatser som upprätthålls av andra företag eller organisationer som vi länkar till. Denna policy gäller även information som vi samlar in från dig eller din arbetsgivare om du är en kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller potentiella affärspartners. 

  • Vilken information om dig samlar vi in? 
  • Hur använder vi dina personuppgifter? 
  • Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter 
  • Informationsutbyte och utlämnande av information 
  • Dina rättigheter 
  • Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
  • Säkerhet 
  • Cookies och tredjepartsspårning 
  • Meddelande om ändringar i sekretespolicyn 
  • Kontakta oss 

Vilken information om dig samlar vi in? 

När du kontaktar Precise Biometrics via webbplatsen för att begära information om produkter och tjänster eller support kräver Precise Biometrics att du tillhandahåller företaget personlig kontaktinformation som namn, e-postadress, telefonnummer, land och företagsnamn.
När du prenumererar på våra nyhetsbrev, pressmeddelanden eller finansiella rapporter kräver Precise Biometrics att du endast anger din e-postadress.
När du prenumererar på våra blogguppdateringar kräver Precise Biometrics att du endast anger ditt namn och din e-postadress. 

Medan du navigerar på företagets webbplats kan Precise Biometrics också samla in information med hjälp av vanligt förekommande verktyg för informationsinsamling, t.ex. cookies och webbfyrar (“information om webbplatsnavigering”). Mer information om detta finns i avsnitten “Cookies”, “Cookies från tredje part” och “Tredjepartsspårning” nedan. 

Om du är kontaktperson hos en av våra kunder, leverantörer eller potentiella affärspartners behandlar vi dina vanliga kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer etc.) samt information om din arbetsgivare. Vi samlar in denna information direkt från dig eller från din arbetsgivare. 

Hur använder vi informationen om dig? 

Precise Biometrics använder de insamlade personuppgifterna för att besvara dina frågor, begäran om support eller förfrågningar om nyhetsbrev/finansiella rapporter/blogguppdateringar. Företaget kan också använda insamlade uppgifter i marknadsföringssyfte. Företaget kan till exempel använda den information du lämnar för att kontakta dig för att diskutera ditt intresse för våra produkter och tjänster och för att skicka information om företaget, dess dotterbolag och samarbetspartners till dig, till exempel information om kampanjer eller evenemang. 

Om du är en kontaktperson hos en av våra kunder, leverantörer eller potentiella affärspartners behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med din arbetsgivare om vår verksamhet. Vi kan också använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster till din arbetsgivare. 

Av respekt för din integritet kan du när som helst välja att sluta ta emot våra nyhetsbrev eller andra informationsmejl genom att följa instruktionerna för avregistrering i dessa mejl eller genom att kontakta oss på info@precisebiometrics.com. 

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter 

Vår behandling av dina personuppgifter i syfte att besvara dina frågor och ge dig support sker på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med dig på ett effektivt sätt och att ge dig kvalitetsstöd i en onlinemiljö. 

Vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål sker på grundval av vårt legitima intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster. 

Om du är en kontaktperson hos en av våra kunder, leverantörer eller potentiella affärspartners sker vår behandling av dina personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med våra affärspartners på ett effektivt sätt. 

Informationsutbyte och utlämnande av information 

Vi delar dina personuppgifter med tredje part endast på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy: 

Tjänsteleverantörer
Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss med vår affärsverksamhet, t.ex. att erbjuda kundservice. Dessa företag har endast rätt att använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster till oss. 

Dotterbolag, moderbolag eller systerbolag
Vi kan dela personuppgifter och demografisk information rörande dig med andra företag inom Precise Biometrics-koncernen för samma ändamål som beskrivs ovan i “Användning av insamlad information”. 

Affärspartners och dotterbolag
Precise Biometrics kan ibland samarbeta med andra företag för att gemensamt erbjuda tjänster (t.ex. webbseminarier). Vi kan dela dina uppgifter som samlats in i samband med att du visat intresse för sådana tjänster med affärspartners. Precise Biometrics delar inte dina uppgifter med affärspartners om du inte uttryckligen väljer att de delas via ett registreringsformulär för ett evenemang. Precise Biometrics reglerar inte användningen hos affärspartners av de uppgifter som vi samlar in, och deras användning av informationen kommer att ske i enlighet med deras egna sekretesspolicyer. 

Andra tredje parter
Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part med ditt föregående samtycke. 

Lagenligt utlämnande
Precise Biometrics förbehåller sig rätten att använda eller lämna ut information om det krävs enligt lag eller om företaget rimligen anser att användning eller avslöjande är nödvändigt för att skydda företagets rättigheter och/eller för att följa ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en rättsprocess. Om Precise Biometrics deltar i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller en del av sina tillgångar kommer du att informeras via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om eventuella förändringar i ägande eller användning av dina personuppgifter, samt om eventuella val du kan ha avseende dina personuppgifter. 

Internationell överföring av information
Om Precise Biometrics använder tjänsteleverantörer eller affärspartners som är etablerade i ett så kallat tredjeland utanför EU/EES, kommer dina uppgifter endast att överföras om tredjelandets bestämmelser säkerställer en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter och rättigheter. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära en kopia av den information som vi har om dig. I vissa fall har du rätt att kräva att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter som vi behandlar. 

Du kan be oss ta bort dina personuppgifter från ett offentligt forum, en katalog eller en rekommendation på vår webbplats eller avaktivera det genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst på info@precisebiometrics.com eller genom att kontakta oss per telefon. Vi svarar på din begäran om åtkomst inom 30 dagar. Precise Biometrics kommer också att vidarebefordra din begäran om ändring till de som vi har delat informationen med. 

Du har också rätt att invända mot eller att begränsa användningen av dina personuppgifter samt har rätt att ta emot och överföra dina uppgifter till andra företag (portabilitet). Du har också rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi behåller din information så länge ditt konto är aktivt eller så länge som det behövs för att tillhandahålla tjänster till dig. Vi kommer att behålla och använda din information om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. 

Om du är en kontaktperson hos en av våra kunder, leverantörer eller potentiella affärspartners kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge vi har en aktiv affärsrelation med din arbetsgivare eller så länge du är vår kontaktperson hos den kunden eller leverantören. Om vi avslutar vår relation med vår kund eller leverantör där du är vår kontaktperson kan vi behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte under ett år efter att vår relation med din arbetsgivare har upphört. 

Säkerhet 

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss, både under överföringen och när vi har mottagit dem. Ingen metod för överföring via Internet eller för elektronisk lagring är dock hundraprocentigt säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet för dem. 

Cookies 

En cookie är en liten textfil som sparas på en användares dator i registreringssyfte. Vi använder cookies på den här webbplatsen för att kunna betjäna dig snabbare och med bättre kvalitet. Vi kopplar inte den information som vi lagrar i cookies till några personuppgifter som du lämnar in när du besöker vår webbplats. 

Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din möjlighet att använda vissa delar av vår webbplats, t.ex. tävlingar eller undersökningar, kommer att vara begränsad. 

Cookies från tredje part 

Vi använder verktyg såsom Google Analytics för att samla in anonyma uppgifter om användningen av vår webbplats för att förbättra kvaliteten på din upplevelse. Denna information omfattar IP-adresser (internetprotokoll), webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisnings-/avgångssidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och klickdata. Vi använder denna information, som inte identifierar enskilda användare, för att analysera trender, för att administrera webbplatsen, för att spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Användningen av cookies från våra partners, dotterbolags, spårningsföretags och tjänsteleverantörers sida omfattas inte av vår sekretesspolicy. Vi har inte åtkomst till eller kontroll över dessa cookies. Våra partners, dotterbolag, spårningsföretag och tjänsteleverantörer kan använda sessions-ID-cookies för att underlätta för dig att navigera på vår webbplats. 

Tredjepartsspårning 

Vi samarbetar med ett tredjepartsannonsnätverk för att antingen visa annonser på vår webbplats eller för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår annonsnätverkspartner använder cookies och webbfyrar för att samla in icke-personuppgifter om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att ge dig riktad reklam baserad på dina intressen. Om du vill avstå från intressebaserad reklam klickar du här. Observera att detta inte innebär att du avstår från att få reklam. Du kommer att fortsätta att få generiska annonser. Om du befinner dig inom den Europeiska unionen hittar du mer information om intressebaserad annonsering här. 

Rekommendationer 

Vi kan med ditt samtycke publicera din rekommendation tillsammans med ditt namn. Om du vill uppdatera eller radera din rekommendation, kontakta oss på info@precisebiometrics.com. 

Länkar till andra webbplatser 

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars sekretesspraxis kan skilja sig från Precise Biometrics praxis. Om du lämnar personuppgifter till någon av dessa webbplatser regleras din information av deras sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser som du besöker noggrant. 

Meddelande om ändringar i sekretesspolicyn 

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla ändringar i vår informationspraxis. Om vi gör eventuella väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom ett meddelande på denna webbplats innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att granska den här sidan regelbundet för att få den senaste informationen om vår sekretesspolicy.
Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 8 maj 2018. 

Kontakta oss 

Om du har frågor, funderingar eller förslag som rör vår sekretesspolicy eller tillhörande praxis, kontakta oss på info@precisebiometrics.com.