Kundcase

Paras Bygg

  • customer-case-paras-bygg-sidebar (sv)

    Paras Bygg grundades som ett enmansföretag av Paul Raso. Mer än 30 år senare är Paul fortfarande kvar i företaget men har nu sällskap av ett 60-tal medarbetare. Företaget utför allt från nybyggnationer och tillbyggnader av varierande storlek till ombyggnads- och renoveringsarbeten samt mark-, rivnings- och saneringsarbeten. Dessutom utför de löpande service till ett flertal olika fastighetsägare. Paras Byggs kunder är i första hand företag och offentliga verksamheter. Att anpassa och utöka portföljen har varit den främsta framgångsfaktorn. 

    YOUNiQ installationer: Huvudkontoret i Eslöv (Sverige) 

    Bransch: Byggindustrin

    https://parasbygg.se/ 

“För att både maximera användningen av våra kontorsutrymmen samt skydda dem med högklassig säkerhet, behövde vi ett smart passersystem för att enkelt kunna bjuda in människor till vårt kontor, utan att vår egen personal behöver tillhandahålla taggar eller öppna dörrar till okända människor dagligen. Eftersom vi har många olika personer från olika företag som besöker och arbetar på vårt kontor under olika perioder och projekt, är ett säkert och sömlöst passersystem nyckeln för oss. 

Paul Raso
VD, Paras Bygg 

Utmaningen

Paras Bygg ställdes inför tre olika utmaningar. Det första var att undvika att investera i ett nytt passersystem, med liknande funktioner som de redan hade, såsom gammaldags passertaggar, kort och koder. Den andra utmaningen var hur man hanterar tillfälliga besökare, utan att behöva personal på plats för att öppna dörrar, utfärda taggar, hantera glömda passerkoder och kontrollera accessbehörigheter för olika personer. Slutligen saknade de ett enkelt sätt att hantera auktoriserad inpassering till specifika kontorsdörrar och -utrymmen, så att tillfälliga projektarbetare kunde röra sig fritt i hela kontorsområdet. 

Lösningen

Genom att addera YOUNiQ Advanced* till sitt nuvarande passersystem kunde Paras Bygg enkelt börja hantera alla medarbetares och besökares accessbehörigheter till enskilda dörrar. Med endast tre kameror kunde Paras Bygg automatiskt hantera ytterdörrar, samt en invändig halldörr som även öppnar flera enskilda kontorsdörrar utrustade med SimonsVoss AXHandels, vilket gör att registrerade användare endast får tillgång till sitt specifika rum, medan övriga rum i hallen förblir låsta. 

Resultatet

Att bjuda in alla besökare – kort eller lång sikt – helt digitalt i YOUNiQ-systemet, gör att Paras Bygg nu har full kontroll över alla som kommer in på kontoret. Det säkerställer också en smidigare upplevelse för besökare, oavsett om de besöker en timme, två veckor eller flera månader. Medarbetarna behöver nu endast hantera oregistrerade eller obehöriga besökare, vilket sparar tid för alla. Dessutom har YOUNiQ möjliggjort för Paras Bygg att hyra ut kontorslokaler på både kort och lång sikt, utan att behöva lämna ut nycklar, taggar eller passerkort, vilket är både tids- och kostnadseffektivt. Kort sagt har YOUNiQ uppfyllt kraven på en smart uppgradering av Paras Byggs befintliga passersystem, genom att erbjuda en säker och helt digital passerlösning med ansiktsigenkänning.  

*YOUNiQ Advanced: En stand-alone lösning baserad på ett webrelä som kontrollerar dörren. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss!