Kundcase

Science Village Scandinavia

  • customer-case-science-village-sidebar (sv)

    Science Village Scandinavia AB (SVS) har rollen som samordnare i en mängd processer relaterade till Science Village i Lund, där de stödjer branschinitiativ, vägleder inkommande fastighetsutvecklare, utvecklar Science centret och skapar kontakter mellan både institutioner och företag samt hyresgäster och byggherrar. Kort sagt, SVS binder samman många av områdets olika intressenter och intressen – för att området ska kunna utvecklas till ett världsledande kunskapsekosystem. 

    YOUNiQ installationer: Lund (Sweden) 

    Bransch: Fastighetsutveckling

    https://sciencevillage.com/

“Genom att använda YOUNiQ som passerlösning kan vi digitalt bjuda in besökare till våra lokaler, vilket eliminerar tiden det tar att administrera nycklar och koder, samt säkerställer att det är rätt personer som får access. Vi ser detta som vår första installation med ambitionen att inkludera fler installationer i takt med att området expanderar.” 

Christian Lindfors
CEO, Science Village Scandinavia AB 

Utmaningen

På Möllegården i Lund, en av SVS:s anläggningar för mindre workshops och möten, var den största utmaningen att behöva köra ut till Möllegården från sitt huvudkontor i centrala Lund för att manuellt öppna lokaler för konferenser eller andra besök. Då denna anläggning ligger utanför centrum, belägen mellan två världsledande forskningsanläggningar – MAX IV och ESS, blev uthyrning av lokalerna tidskrävande. En annan stor utmaning var att hålla reda på alla nycklar, taggar och koder i omlopp på grund av att buss- och spårvagnschafförerer använde anläggningen under raster eller vid dåligt väder. Att hålla reda på alla nycklar och taggar i omlopp blev en logistisk mardröm och innebar i sin tur att det blev både tidskrävande och oekonomiskt att erbjuda Möllegården som konferenslokal. Säkerhet var också ett problem eftersom nycklar och taggar ofta tappades bort eller lånades ut och koder återanvändes och ändrades sällan.  

Lösningen

Utan att byta ut det befintliga passer– och larmsystemet installerades YOUNiQ Advanced* vid huvudentrén för att alla registrerade användare skulle kunna ta sig in enkelt och säkert under arbetstid. Denna lösning tog bort behovet av nycklar, taggar och koder, eftersom användare nu kunde använda ansiktsigenkänning via YOUNiQ i stället. Den tid som ägnats åt administration för de anställda på SVS minimerades och säkerheten på Möllegården höjdes. 

Resultatet

När Möllegården är bokad skickar värden en inbjudan till besökarna via mail där de smidigt kan registrera sig med en selfie via YOUNiQ. På så sätt har besökarna tillgång till lokalen via ansiktsigenkänning under hela sitt besök. Detta innebär att dörren, som tidigare stod olåst på grund av brist på nycklar, kan vara låst under gästernas besök, något som inte var möjligt tidigare, eftersom endast ett fåtal personer hade nyckeln eller koden. De anställda på SVS behöver inte heller längre köra ut till anläggningen för att hantera besökarnas nycklar eller taggar, eftersom processen nu är helt digital. När besöket är över återkallas accessbehörigheten för alla besökare automatiskt, och inga nycklar eller taggar behöver returneras. Sist men inte minst får buss- och spårvagnschafförer en smidig och säker tillgång till anläggningarna under rasterna då de enkelt läggs till i systemet och tas bort när de inte arbetar i området. 

*YOUNiQ Advanced: En stand-alone lösning baserad på ett webbrelä som kontrollerar dörren. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss!