News Tag: Swedish

ÖKAD OMSÄTTNING OCH POSITIVT EBITDA

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2024 FÖRSTA KVARTALET   Nettoomsättningen uppgick till 21,7 Mkr (19,2) EBITDA uppgick till 3,1 Mkr (-0,6) Rörelseresultatet uppgick till -2,8 Mkr (-6,9) Periodens resultat uppgick till -3,0 Mkr (-6,9) Resultat per aktie uppgick till -0,0 kr (-0,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 Mkr (-5,8) Likvida medel […]

Read More

Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund. Rätt att delta i årsstämman och anmälanDen som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen […]

Read More

Precise Biometrics årsredovisning 2023

Precise Biometrics årsredovisning för 2023 har idag publicerats på bolagets webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på: https://precisebiometrics.com/wp-content/uploads/2024/04/Arsredovisning-Precise-Piometrics-2023.pdf Kontakter Joakim Nydemark, VDE-mail: joakim.nydemark@precisebiometrics.com Om oss Precise Biometrics AB (publ) ("Precise”) är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise […]

Read More

Precise Biometrics fördjupar partnerskapet med Flowscape Technology och tecknar nytt kundavtal

Precise Biometrics, en global pionjär inom biometriska IT-säkerhetslösningar, har tecknat ett utökat samarbetsavtal med Flowscape Technology, ett börsnoterat fastighetsteknikföretag. Avtalet ger Flowscape rätten att sälja Precise Biometrics besökshanteringssystem – YOUNiQ Visit* – globalt. Avtalet innebär en väsentlig utökning av Precise Biometrics internationella återförsäljarnätverk för YOUNiQ Visit. Sedan 2023 har Precise Biometrics ett strategiskt samarbete med […]

Read More

Precise Biometrics visar upp biometriska igenkänningslösningar på ISC West och Embedded World

Precise Biometrics, en global pionjär inom biometriska teknologilösningar, kommer delta på två ledande teknikmässor denna månad: ISC West i Las Vegas, USA och Embedded World i Nürnberg, Tyskland. Precise Biometrics närvaro vid mässorna är en del av den strategiska planen för att expandera verksamheten till nya geografiska marknader, i USA och Europa, samt till nya […]

Read More

Precise Biometrics lanserar handigenkänning – ett nytt tillskott till bolagets produktportfölj

Precise Biometrics, en pionjär inom biometriska teknologilösningar, lanserar idag en ny produkt och biometrisk modalitet – handigenkänning – som kommer att komplettera de nuvarande modaliteterna fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Genom att utnyttja samma metodik och expertis som i sin välkända fingeravtrycksalgoritm, har den nya produkten snabbt kunnat utvecklas och kommer att stärka företagets unika position ytterligare. […]

Read More

Precise Biometrics visar upp framtidens biometriska säkerhetslösningar på Företagardagarna 2024

Precise Biometrics är ett av företagen som blivit inbjudna av Svenskt Näringsliv att ställa ut på deras stora event Företagardagarna 2024 den 19-20 mars på Waterfront Congress i Stockholm. Temat för dagarna är tillväxt och konkurrenskraft – digitalisering och AI är avgörande. Cirka 400 företagare och drygt hundratalet riksdagsledamöter kommer att deltaga. Biometrisk identifiering genom […]

Read More

Precise Biometrics tecknar kommersiellt avtal med den koreanska sensortillverkaren LaserSemicon

Precise Biometrics har tecknat ett kommersiellt licensavtal med LaserSemicon CO.,LT (tidigare CanvasBio), en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer. Avtalet omfattar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm och är ett naturligt nästa steg av utvärderingslicensavtalet från 2022. Affärsvillkoren inkluderar en initial licensintäkt på 45 000 USD samt royaltyintäkter baserade på antalet levererade sensorenheter. Det undertecknade licensavtalet ger rätt till kommersiell […]

Read More

NY LEDNINGSGRUPP OCH POSITIVT EBITDA I Q4

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023  FJÄRDE KVARTALET    Nettoomsättningen uppgick till 20,3 Mkr (19,3) EBITDA uppgick till 0,6 Mkr (-2,0) Rörelseresultatet uppgick till -5,4 Mkr (-7,8) Periodens resultat uppgick till -5,0 Mkr (-9,3) Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 Mkr (0,3) Likvida medel […]

Read More