News Tag: Swedish

Precise Biometrics ingår avtal om försäljningssamarbete med SystemHouse Solutions

Precise Biometrics har ingått avtal med SystemHouse Solutions. Avtalet innebär att SystemHouse Solutions kommer att marknadsföra och agera återförsäljare av Precise Biometrics biometriska inpasseringssystem YOUNiQ Access som ett tillval i sitt intelligenta passage- och inbrottslarmsystem Integra. 2021 inledde SystemHouse Solutions (SHS) och Precise Biometrics, inom ramen för ett utvecklingsavtal, ett samarbete kring en integrering av […]

Read More

STÄRKT LEDNINGSGRUPP OCH NYA LICENSAVTAL

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 17,7 Mkr (18,8)  EBITDA uppgick till -1,1 Mkr (-1,8)  Rörelseresultatet uppgick till -7,3 Mkr (-7,3)  Periodens resultat uppgick till -7,7 Mkr (-7,4)  Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2)  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 Mkr (-7,0)  Likvida medel uppgick […]

Read More

Sarandis Kalogeropoulos ny CCO för affärsområdet Digital Identity

Precise Biometrics har rekryterat Sarandis Kalogeropoulos till Chief Commercial Officer (CCO) för affärsområdet Digital Identity. Sarandis har varit engagerad i bolaget som konsult sedan 2019 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och försäljning i teknikbolag. Han kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Sarandis Kalogeropoulos har arbetat […]

Read More

Precise Biometrics bjuder in till videopresentation av rapporten för Q3 2023

Precise Biometrics släpper sin delårsrapport för Q3 2023 fredagen den 10 november kl. 08:00. Bolaget kommer samtidigt att publicera videointervjuer med VD Joakim Nydemark samt CFO Annika Freij där de kommenterar rapporten. Utöver intervjuerna, finns möjlighet att delta i en livesänd frågestund med Joakim Nydemark och Annika Freij på rapportdagen med start kl. 10:00. Intervjuerna […]

Read More

Precise Biometrics utser Fredrik André till CMO

Precise Biometrics har utsett Fredrik André till Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Han kommer närmast från rollen som CMO på Avensia, ett expertbolag inom modern handel. Fredrik har 25 års erfarenhet av global B2B-marknadsföring från tillväxtföretag inom teknik- och SaaS-området, senast som CMO på Avensia. […]

Read More

Henrik Winberg utses till CCO för affärsområdet Algo

Precise Biometrics har rekryterat Henrik Winberg till rollen som CCO för affärsområdet Algo. Henrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Henrik kommer närmast från tech-bolaget Dlaboratory Sweden AB (dLAB) där han haft roller som COO och Head of Sales. Utöver dLAB har Henrik Winberg över femton års samlad erfarenhet av internationell […]

Read More

Joakim Nydemark utses till VD för Precise Biometrics AB

Patrick Höijer lämnar idag rollen som VD för Precise Biometrics AB (publ) på egen begäran. Styrelsen för Precise har utsett Joakim Nydemark, tidigare vice VD och CCO Algo, till VD som tillträder idag. ”Under sin tid som VD har Patrick bidragit till att stärka Precises ställning och positionera bolaget för lönsam tillväxt. Bolaget har implementerat […]

Read More

Rättelse: Nytt antal aktier och röster i Precise Biometrics

I pressmeddelande från Precise Biometrics AB den 30 juni 2023 angående nytt antal aktier och röster i bolaget var det totala antalet röster i bolaget felaktigt angivet. Korrekt antal röster anges nedan. Per den 30 juni 2023 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 78 464 327, bestående av 77 379 327 stamaktier och […]

Read More

NYA KUNDER OCH SÄKRAD FINANSIERING FÖR TILLVÄXT

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2023 ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 17,9 Mkr (24,6) EBITDA uppgick till -0,6 Mkr (0,9) Rörelseresultatet uppgick till –6,9 Mkr (-4,1) Periodens resultat uppgick till -6,8 Mkr (-4,3) Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,11) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 Mkr (3,0) ARR (Annual Recurring […]

Read More