News Tag: Swedish

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2022

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, torsdagen den 19 maj 2022, omvaldes Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter och Peter Gullander valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till samtliga medarbetare i koncernen.

Read More

PRECISE KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Styrelsen i Precise föreslår att årsstämman 2022 beslutar om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda. Styrelsen föreslår även att Patrick Höijer, som tillträder som VD för Precise den 1 juni 2022, ges möjlighet att förvärva teckningsoptioner. Ett aktieägarförslag har framlagts om en sammanläggning av bolagets aktier 1:10.

Read More

Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Som offentliggjordes den 29 november 2021 har Precise Biometrics genomfört en riktad nyemission till svenska och internationella professionella investerare och family offices vilket har inneburit en ökning av det totala antalet aktier och röster med 28 750 000. Därutöver har Precise Biometrics, som offentliggjordes den 30 november 2021, genomfört en kvittningsemission i samband med förvärvet […]

Read More