Precise är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Oavsett vem du är, var du är och vad du gör ska du alltid ha tillgång till din digitala identitet.

Precise produkter används miljontals gånger varje dag av människor över hela världen. Identifiering är Precise kärna och med en passion för innovation arbetar bolaget kontinuerligt med att skapa nya produkter som uppfyller användarnas behov.

Precise har två produktområden; Digital Identity och Algo, och verkar från sina kontor i Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina. Precise är noterat på Nasdaq Stockholm (PREC).

Q1 2024

Q1 intervju samt Q&A med VD:

Tidigare kvartal

Finansiell kalender


2024:

16 februari  – Bokslutskommuniké 2023

14 maj  – Delårsrapport första kvartalet 2024

22 maj  – Årsstämma

16 aug  – Delårsrapport andra kvartalet 2024

15 nov  – Delårsrapport tredje kvartalet 2024


 

Policy

Precise Biometrics driver sin verksamhet enligt principer som är baserade på respekt för lagar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, socialt ansvarstagande och önskemål från kunder. Dessa principer styr bolagets relationer med anställda, partners och andra intressenter. Vi driver vår verksamhet enligt internationella principer och standards.

I policydokumentet nedan finns en sammanfattning av respektive policy (Endast på engelska).

Ladda ned Precise Biometrics Policy-dokument 

Whistleblower-rutin

Att upprätthålla en hög affärsetik är aldrig förhandlingsbart inom Precise Biometrics och bolaget bedriver alltid verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning och med hög etisk standard. För att säkerställa detta har bolaget inrättat en möjlighet för bolagets anställda, affärspartners och övriga intressenter att rapportera eventuella allvarliga och känsliga oegentligheter och otillbörligt agerande som skulle kunna ha en skadlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet och som, p.g.a. av sitt innehåll, inte kan rapporteras enligt normala rutiner. Sådan rutin för sk whistleblowing ska fungera som ett alternativt sätt att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och missbruk och säkerställa att sådana frågor hanteras seriöst och lämpligt.

I första hand uppmuntrar vi våra anställda att prata med sin närmaste chef, men det kan finnas situationer där detta inte är lämpligt eller personen vill vara anonym. I sådana situationer vill bolaget underlätta rapportering genom att anonymisera. Personen ska då vända sig till styrelsens ordförande Torgny Hellström på följande e-mail: Torgny.hellstrom@precisebiometrics.com eller Johan Herrström, Lindahl advokatbyrå, på följande e-mail: johan.herrstrom@lindahl.se. Denna rutin gäller även för affärspartners och övriga intressenter.

Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har 46 427 597 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.