Investerare

Precise är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Oavsett vem du är, var du är och vad du gör ska du alltid ha tillgång till din digitala identitet.

Precise produkter används miljontals gånger varje dag av människor över hela världen. Identifiering är Precise kärna och med en passion för innovation arbetar bolaget kontinuerligt med att skapa nya produkter som uppfyller användarnas behov.

Precise har två produktområden; Digital Identity och Algo, och verkar från sina kontor i Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina. Precise är noterat på Nasdaq Stockholm (PREC).

DELÅRSRAPPORTER 2022

Läs vår Q2 rapport

Läs vår Q1 rapport

 

ÅRSREDOVISNING 2021

Läs vår årsredovisning


Finansiell kalender

5 september 2022, kl. 15.00 – Extra bolagsstämma


11 november 2022, kl. 08.00 – Delårsrapport tredje kvartalet 2022


17 februari 2023, kl. 08.00 – Bokslutskommuniké 2022

Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.