Investerare

Precise är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Oavsett vem du är, var du är och vad du gör ska du alltid ha tillgång till din digitala identitet.

Precise produkter används miljontals gånger varje dag av människor över hela världen. Identifiering är Precise kärna och med en passion för innovation arbetar bolaget kontinuerligt med att skapa nya produkter som uppfyller användarnas behov.

Precise har tre affärsområden; Digital Identity, Mobile och Smart Card och verkar från sina kontor i Lund, Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina. Precise är noterat på Nasdaq Stockholm (PREC).

 

DELÅRSRAPPORT Q3 2020

Läs vår senaste delårsrapport

ÅRSREDOVISNING 2019

Läs vår årsredovisning

 


Finansiell kalender

9 mars 2021 – ABGSC Investor Da


30 mars 2021 – Årsredovisning 2020


16 februari 2021, kl. 08.00 – Bokslutskommuniké 2020


13 maj 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport första kvartalet 2021


14 maj 2021 – Årsstämma 2021


12 augusti 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport andra kvartalet 2021


12 november 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Precise ingår samarbete med Sehlhall Fastigheter

Precise har ingått samarbete med Sehlhall Fastigheter – ett fastighetsbolag som bygger och förvaltar omsorgsfastigheter. Precise teknik för ansiktsigenkänning ska användas för säker och bekväm access till, och i, Sehlhalls ... Read more

Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.