Precise Biometrics stärker sitt engagemang inom ultraljudslösningar för fingeravtryck

Precise Biometrics, en global pionjär inom biometriska IT-säkerhetslösningar, förväntar sig en ökad efterfrågan på algoritmprodukter för ultraljudssensorer till mobiltelefoner under de kommande åren. Företaget lanserar därför nästa generations algoritmprodukter baserade på ultraljudssensorer för fingeravtryck samt ett större teknisk och kommersiellt fokus på ultraljudssensorer för fingeravtryck. Detta fokus syftar till att ytterligare stärka Precise Biometrics position inom området och kommer att genomföras och finansieras genom prioritering och optimering av befintliga resurser samt kunskap.

En ny generation högupplösta mobiltelefonskärmar driver den ökade efterfrågan på ultraljudssensorer för fingeravtryck. Precise Biometrics bedömer att detta segment växer betydligt snabbare än den totala marknaden för fingeravtryckssensorer, som förväntas växa med 7-12 % enligt marknadsundersökningsföretag*. Dessutom erbjuder segmentet bättre marginaler än den breda marknaden för fingeravtryckssensorer.
 
Som en av få leverantörer i världen av ultraljudsalgoritmprodukter är Precise Biometrics väl positionerat för att dra nytta av denna marknadsförändring. Den första mobiltelefonen med Precise ultraljudsalgoritm för fingeravtryck lanserades redan 2018 och bolaget har sedan dess etablerat en solid marknadsposition genom starka partnerskap med ledande tillverkare av sensorer.
 
Precise Biometrics har nu tagit det strategiska beslutet att ytterligare stärka sitt engagemang för ultraljudslösningar genom att utnyttja sin biometriska expertis och globala närvaro för att påskynda den övergripande utvecklingen, optimera prestanda genom AI-teknik och ytterligare förbättra de kraftfulla matchningsfunktionerna i BioMatch och funktioner för manipuleringsdetektering och liveness i BioLive. 

Joakim Nydemark, VD för Precise Biometrics, kommenterar:
"Eftersom vi ser växande efterfrågan på våra ultraljudslösningar, och med tanke på att vi är en av få aktörer inom detta område, är det ett naturligt steg att ytterligare stärka vår position. Idag är ultraljudssegmentet en relativt liten del av den totala marknaden för fingeravtryckssensorer, men med tanke på den förväntade tillväxttakten ser vi goda möjligheter framåt. Vi har en stark position inom biometriska IT-säkerhetslösningar globalt, men en ännu starkare position inom mer komplicerade områden som algoritmprodukter för ultraljudssensorer, samt relaterade områden som manipulering och liveness lösningar, handigenkänning och multifaktorautentisering." 

*Baserat på marknadsrapporter från Marketandmarkets och Mordor Intelligence.