Bolagsstyrning

Precise Biometrics aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Styrningen av bolaget grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen samt Nasdaq Stockholms regelverk inklusive koden för svensk bolagsstyrning (Koden). Precise Biometrics bolagsstyrningsrapport beskriver översiktligt hur bolaget styrs och finns att ta del av i bolagets årsredovisningar. De senaste tio årens bolagsstyrningsrapporter återfinns här;

Rapporter

För mer info om Svensk kod för bolagsstyrning, besök

http://www.corporategovernanceboard.se/