Precise Biometrics årsstämma 2023

Årsstämman ägde rum den 10 maj 2023 i Lund

Se VD Patrick Höijers presentation här: https://youtu.be/DPLzZh-G5LQ

VD-presentation Årsstämma 2023

Protokoll årsstämma 2023 (exkl. röstlängd)
Kallelse årsstämma 2023 Precise Biometrics
Anmälan och formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Förslag ny bolagsordning
Styrelsens förslag (godkännande av företrädesemission)
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av nyemission stamaktier och_eller konvertibler
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av nyemission stamaktier
Valberedningens fullständiga förslag
2022_yttrande_ersättningar_ledande_befattningshavare_Precise_Biometrics
Ersättningsrapport 2022
Revisorns_yttrande_enligt_13_kap_6_Precise_BioM
Styrelsens redogörelse 13 kap


Precise Biometrics extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 5 september 2022 kl. 15.00 på Elite Hotell, andra våningen, Scheelevägen 27 i Lund.

Stämmoprotokoll
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag (bemyndigande för styrelsen avseende stamaktier och_eller konvertibler
Styrelsens förslag (bemyndigande för styrelsen avseende stamaktier)
Styrelsens förslag (godkännande av företrädesemission)
Kallelse extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse 13 kap aktiebolagslagen
Revisorsyttrande 13 kap aktiebolagslagen


Precise Biometrics årsstämma 2022

Årsstämman ägde rum den 19 maj 2022, i Lund.

Läs presentation här

Protokoll med bilagor
Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2022
Sammanfattning av det långsiktiga incitamentsprogrammet för anställda i Precise Biometrics
Villkor för teckningsoptioner 2022/2025
2021 Revisorsyttrande ABL 8 54 Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningsrapport 2021
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2022
Motiverat yttrande från Valberedningen 2022
Styrelsens förslag till (A) inrättande av långsiktigt incitamentsprogram och (B
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till incitamentsprogram för VD genom riktad emission av teck
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Valberedningens förslag 2022
Maida Vale Capital AB:s förslag till (I) sammanläggning av bolagets aktier 1_10


Precise Biometrics årsstämma 2021

Årsstämman ägde rum fredagen den 14 maj 2021.

Protokoll och bilagor
Beslut vid årsstämma 2021
Bolagsordning för Precise Biometrics AB
Kallelse årsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag
Motiverat yttrande från Valberedningen
Anmälan och formulär för poströstning
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledningen
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen
Ersättningsrapport 2020


Precise Biometrics årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum fredagen den 15 maj 2020, kl. 14.00 på Mobile Heights, Mobilvägen 10 i Lund.

Stämmoprotokoll
Beslut tagna vid årsstämman
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Styrelsens förslag om riktlinjer till ledningen
Redovisning ersättning ledning
Motiverat yttrande från Valberedningen
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Precise Biometrics årsstämma 2019

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 15 maj, 2019 klockan 16.00.

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 16 maj, 2018 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma
Presentationen från årsstämman

Precise Biometrics årsstämma 2017

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 16 maj, 2017 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma