Revisorer

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget EY till bolagets revisorer med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor. EY är valda till och med årsstämman 2021. Johan Thuresson, född 1964 är huvudansvarig revisor och Auktoriserad revisor i Precise Biometrics sedan April 2015.