Revisorer

Bolagets revisor är EY. EY valdes av årsstämman 2021 för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor hos EY är auktoriserade revisorn Martin Henriksson.