Finansiell översikt

      Börs: NASDAQ Stockholm
      Lista: Small Cap
      Kortnamn: PREC
      Handelspost: 1
      Noterade aktier: 78 464 327
      Noteringsdag: 3 oktober, 2000

Per 31 december 2022 2021 2020
Nettoomsättning, Tkr 91 018 83 319 92 349
Rörelseresultat, Tkr -20 016 -14 073 -5 792
Eget kapital per aktie, Tkr 3,08 3,23 3,17
Soliditet, % 68,6 53,1 74,6
Kassalikviditet, % 156 129 287
Rörelsekapital, total verksamhet, Tkr 33 498 54 414 63 126
Genomsnittligt antal anställda 30 25 24
Antal anställda vid årets slut 30 31 23