Finansiell översikt

      Börs: NASDAQ Stockholm
      Lista: Small Cap
      Kortnamn: PREC
      Handelspost: 1
      Noterade aktier: 46,427,597
      Noteringsdag: 3 oktober, 2000

Per 31 december202120202019
Nettoomsättning, Tkr83 31992 34991 927
Rörelseresultat, Tkr-14 073-5 792651
Eget kapital per aktie, Tkr0,320,320,35
Soliditet, %53,774,679,8
Kassalikviditet, %129287340
Rörelsekapital, total verksamhet, Tkr-14 07363 12676 544
Genomsnittligt antal anställda252422
Antal anställda vid årets slut312322