Finansiell översikt

      Börs: NASDAQ Stockholm
      Lista: Small Cap
      Kortnamn: PREC
      Handelspost: 1
      Noterade aktier: 360,231,467
      Noteringsdag: 3 oktober, 2000

Per 31 december 2020 2019 2018
Nettoomsättning, Tkr 92 349 91 927 67 645
Rörelsevinst/förlust, Tkr -5 792 651 -19 958
Eget kapital per aktie, Tkr 0,32 0,35 0,35
Soliditet, total verksamhet % 74,6 79,8 79,0
Kassalikviditet, % 287 340 314
Rörelsekapital, total verksamhet, Tkr 63 126 76 544 71 395
Genomsnittligt antal anställda 24 22 32
Antal anställda vid årets slut 23 22 27