News Tag: Report

INCREASED REVENUE AND POSITIVE EBITDA

INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO MARCH 2024 FIRST QUARTER   Net sales totaled SEK 21.7 (19.2) million. EBITDA totaled SEK 3.1 (–0.6) million. The operating profit/loss for the quarter totaled SEK –2.8 (–6.9) million. Earnings for the period totaled SEK –3.0 (–6.9) million. Earnings per share totaled SEK –0.0 (–0.2). Cash flow from […]

Read More

ÖKAD OMSÄTTNING OCH POSITIVT EBITDA

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2024 FÖRSTA KVARTALET   Nettoomsättningen uppgick till 21,7 Mkr (19,2) EBITDA uppgick till 3,1 Mkr (-0,6) Rörelseresultatet uppgick till -2,8 Mkr (-6,9) Periodens resultat uppgick till -3,0 Mkr (-6,9) Resultat per aktie uppgick till -0,0 kr (-0,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 Mkr (-5,8) Likvida medel […]

Read More

Precise Biometrics årsredovisning 2023

Precise Biometrics årsredovisning för 2023 har idag publicerats på bolagets webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på: https://precisebiometrics.com/wp-content/uploads/2024/04/Arsredovisning-Precise-Piometrics-2023.pdf Kontakter Joakim Nydemark, VDE-mail: joakim.nydemark@precisebiometrics.com Om oss Precise Biometrics AB (publ) ("Precise”) är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise […]

Read More

Precise Biometrics Annual Report 2023

The 2023 Annual Report for Precise Biometrics has today been published on the company’s website. The Annual Report is available here: https://precisebiometrics.com/wp-content/uploads/2024/04/Annual-Report-Precise-Biometrics-2023.pdf Contacts Joakim Nydemark, CEO E-mail: joakim.nydemark@precisebiometrics.com About Us Precise Biometrics AB (publ) (“Precise”) is a global pioneer in biometric technology. The company offers products in various areas of application that enable users – […]

Read More

NY LEDNINGSGRUPP OCH POSITIVT EBITDA I Q4

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023  FJÄRDE KVARTALET    Nettoomsättningen uppgick till 20,3 Mkr (19,3) EBITDA uppgick till 0,6 Mkr (-2,0) Rörelseresultatet uppgick till -5,4 Mkr (-7,8) Periodens resultat uppgick till -5,0 Mkr (-9,3) Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 Mkr (0,3) Likvida medel […]

Read More

NEW GROUP EXECUTIVE TEAM AND POSITIVE EBITDA IN Q4

YEAR-END REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2023  FOURTH QUARTER    Net sales totaled SEK 20.3 (19.3) million. EBITDA totaled SEK 0.6 (-2.0) million. The operating profit/loss for the quarter totaled SEK -5.4 (-7.8) million. Earnings for the period totaled SEK -5.0 (-9.3) million. Earnings per share totaled SEK -0.1 (-0.2). Cash flow from […]

Read More

STÄRKT LEDNINGSGRUPP OCH NYA LICENSAVTAL

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 17,7 Mkr (18,8)  EBITDA uppgick till -1,1 Mkr (-1,8)  Rörelseresultatet uppgick till -7,3 Mkr (-7,3)  Periodens resultat uppgick till -7,7 Mkr (-7,4)  Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2)  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 Mkr (-7,0)  Likvida medel uppgick […]

Read More

GROUP EXECUTIVE STRENGTHENED AND NEW LICENSING AGREEMENTS

INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO SEPTEMBER 2023 THIRD QUARTER Net sales totaled SEK 17.7 (18.8) million.  EBITDA totaled SEK -1.1 (-1.8) million.  The operating profit/loss totaled SEK -7.3 (-7.3) million.  Earnings for the period totaled SEK -7.7 (-7.4) million. Earnings per share totaled SEK -0.1 (-0.2).  Cash flow from operating activities totaled SEK […]

Read More

NYA KUNDER OCH SÄKRAD FINANSIERING FÖR TILLVÄXT

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2023 ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 17,9 Mkr (24,6) EBITDA uppgick till -0,6 Mkr (0,9) Rörelseresultatet uppgick till –6,9 Mkr (-4,1) Periodens resultat uppgick till -6,8 Mkr (-4,3) Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,11) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 Mkr (3,0) ARR (Annual Recurring […]

Read More

NEW CUSTOMERS AND FINANCING SECURED FOR GROWTH

INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO JUNE 2023 SECOND QUARTER Net sales totaled SEK 17.9 (24.6) million.  EBITDA totaled SEK -0.6 (0.9) million.  The operating profit/loss totaled SEK -6.9 (-4.1) million.  Earnings for the period totaled SEK -6.8 (-4.3) million. Earnings per share totaled SEK -0.09 (-0.11).  Cash flow from operating activities totaled SEK […]

Read More