News Tag: Report

Precise Biometrics: FORTSATTA SATSNINGAR INOM NYA PRODUKTOMRÅDET DIGITAL IDENTITET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018FJÄRDE KVARTALET  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 13,9 Mkr (14,2). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -14,3 Mkr (-5,3).  Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -15,0 Mkr (-12,0).  Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,04 kr (-0,03).  Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,04 […]

Read More